Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, maddə 21
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.

II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.
Yeni lüğətlər
  • Rusca-azərbaycanca arıçılıq terminləri lüğəti
  • Soyuq silahın kriminalistik ekspertizası üzrə xüsusi terminlərin izahlı sözlüyü
  • İzahlı tarix terminləri lüğəti